first loading background
  • ·众生
  • ·仙
  • ·妖
  • ·圣
  • ·魔

玉兔本是东胜神洲九大妖国之 一的余娥国的公主,仙妖大战 之后被天庭诏安上天,常伴嫦娥左右。
花果山

十洲之祖脉,三岛之来龙,

自开清浊而立,鸿蒙判后而成。

花果山,地处东胜神州做来国附近海中。丹崖上,彩风双鸣:削壁前,麒麟独卧。峰头时听锦鸡鸣,石窟每观龙出入。林中有寿鹿仙狐,树上有灵禽玄鹤。瑶草奇花不谢,青松翠柏长春…

实属灵蓝充足之宝地,斗战胜佛孙悟空便是自此处石胎化形,而大圣取经归来已百年,却从未在山中见过那顶戴凤翅紫金冠身着锁子黄金甲的齐天大圣呢…

火焰山

八卦炉翻落火砖,火砖坠地燃火山。火山滚火结火狱,火狱囚魔仇火瞒。

火焰山,地处南赡部洲与西牛贺洲交界,荒岭簇拥,荒漠千里。此地本是宜居之地,四季如春,后因孙悟空踢翻了太上老君的八卦炉,炉砖带着六丁神火坠入此地,才形成了而今的火焰山地界。火焰山神火异常,唯有翠云山铁扇仙的芭蕉扇方可平息。昔时圣僧一行遇火焰山遭阻,擒魔过此,山火本得平息,然未经年,火焰山山火又起,谷间时有地鸣,震撼千里。

长安城

都城大国实堪观,八水周流绕四山。多少帝王兴此处,古来天下说长安。

长安,大唐都城,地处中土最中,上映紫薇之帝星,下接五岳之交汇,物华天宝,人杰地灵,实可谓地界人族之共都。长安城方城中正,规以里坊制,划为一百单八坊,布若棋盘,纵横规整。坊亦方正,环以高墙,民居其中。设里门,门开则行,门闭则归,吏卒按时开关,是为昼行宵禁。又设东西二市,两坊之大,商贾之事,皆聚于此。

预约50万
龙鲤帖*3
预约80万
白毛玉鼠*1
预约100万
龙鲤帖*10

已预约

X